Kalendarium för repetitioner och framträdanden

 

 

Datum

 

Klockan

 

Typ av sammankomst

 

Ort

 

Lokal

 

Adress

2020-01-26

10-16

Repetition

Västerås

Växhuset

sal 256

Viktor Larssons Plats, 722 14 Västerås

2020-02-23

10-16

Repetition

Västerås

Växhuset

sal 256

Viktor Larssons Plats, 722 14 Västerås

2020-03-29

10-16

Inställt

 

 

 

2020-04-26

10-16

Inställt

Västerås

Växhuset

sal 256

Viktor Larssons Plats, 722 14 Västerås

2020-05-31

10-16

Inställt

Västerås

Växhuset

sal 256

Viktor Larssons Plats, 722 14 Västerås

2020-06-13

 

Inställt

Folkärna, Avesta

 

Inställt

2020-08-16

10-16

Under förutsättning att coronakrisen är över

Västerås

Växhuset

Sal 256

Viktor Larssons Plats, 722 14 Västerås

2020-09-27

10-16

Årsmöte

Pandemianpassad lokal

Västerås

Växhuset

Kaféet

Viktor Larssons Plats, 722 14 Västerås

2020-10-25

10-16

Pandemianpassad lokal

Västerås

Växhuset

Kaféet

Viktor Larssons Plats, 722 14 Västerås

2020-11-22

10-16

Pandemianpassad lokal

Västerås

Växhuset

Kaféet

Viktor Larssons Plats, 722 14 Västerås

2020-12-06

12-13

Julkonsert

Under förutsättning att coronakrisen är över

Västerås

Bibliotekets

hörsal